Samhällesansvar

Världsledande på miljö

Steen & Ström gruppen är en viktig aktör i Skandinavien och har ett strategiska mål är att minska sin miljöpåverkan. Detta ska ske genom ett aktivt arbete med frågor kring hållbar utveckling. Vår vision är att vara ledande inom arbetet med hållbarhetsfrågor i vår bransch, något vi uppnådde 2014 då vi utsågs till

                                               Global Sector Leader 
                                                           av Gresb

Gott Val

För att kunna erbjuda bästa mötesplatserna i framtiden har vi initierat ett omfattande program kring miljö och samhällsansvar, Gott Val

Det ska vara:

  • Ett Gott Val för kommuner, myndigheter och andra samhälls-funktioner att samarbeta med då vi fokuserar på miljöfrågor i alla led, både i befintliga köpcentrum och då vi bygger nya
  • Ett Gott Val för våra hyresgäster att verka i våra köpcentrum som drivs med ett hållbarhetsperspektiv.
  • Ett Gott Val för våra besökare att handla i våra centrum då centrumen är miljöcertifierade.

 

 

Se även
Back to top